Online zaklady sportow


Bet-at-home
Expekt
Gamebookers
Betandwin
Unibet
Partybetsparis sportifs  scommesse sportive online  de apuestas  de apostas  zakłady sportawe
Expekt zaklady bukmacherskie

Paris Sportifs ExpektExpekt Limited zosta? za?oz.ony w roku 1999, przez Christiana Haupta i Conny'ego Gesara. Strona zosta?a uruchomiona w je;zyku angielskim i szwedzkim. Interes by? kierowany z Londynu do Listopada 2000 roku, wtedy zosta?o otwarte nasze biuro na Malcie. Dzis' Expekt.com posiada licencje; bukmacherska; wydana; w Anglii, Austrii i na Malcie.

Za?oz.yciele Expekt posiadaja; dos'wiadczenie w zakresie Finansów jak równiez. branz.y IT.

Rok 2000 charakteryzowa? sie; olbrzymim wzrostem zarówno naszej bazy klientów jak i obrotu. Podczas ca?ego roku bardzo wiele nowych funkcji zosta?o dodanych do naszego serwisu, jak równiez. nowe rodzaje zak?adów. Oferta wzros?a ze oko?o 100 zdarzen' tygodniowo, do oko?o to 700 - 1.000 kursów, koniecznos'c' typowania w kombinacjach dwójkowych i potrójnych, zosta?a zasta;piona singlami we wszystkich rodzajach zdarzen'. Zwrot stawek zainwestowanych przez klientów w kursy w Expekt.com, wzrós? do poziomu 90% i ten poziom utrzymywany jest do dzis'. Podczas ca?ego roku nasz obrót wzrasta? z miesia;ca na miesia;c, oscyluja;c wokó? 40 - 70% miesie;cznie. Taki sam poziom zosta? utrzymany równiez. w roku 2001 i 2002.

Expekt szybko zyska? pozycje; bukmachera online, który jest liderem w Skandynawii i teraz dos'wiadcza tego samego na innych rynkach. Dzis' nasza strona jest oferowana w Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Niemczech, Austrii, Polsce, W?oszech, Grecji, Hiszpanii oraz w Azji, w Tajlandii, Malezji, Wietnamie, Filipinach i Indonezji.

Nasi pracownicy pochodza; z niektórych z tych krajów, zas' klienci jak dota;d ze 130.

Od czasu debiutu Expekt, liczba kursów wynosi?a odpowiednio:

• 1999 - 1.610 kursów

• 2000 - 15.680 kursów

• 2001 - 36.497 kursów

• 2002 - 57.223 kursów Expekt.com Limited posiada wszystkie potrzebne licencje do prowadzenia firmy bukmacherskiej i moz.esz byc' pewny, z.e wygrane przez ciebie pienia;dze na pewno wp?yna; na twoje konto i w z.aden sposób nie zostaniesz oszukany przez ta; firme;.

Promocja w BWin - 50% wp?aty GRATIS!

Copyright © 2007Internet kladionice® TipMaster. All Rights Reserved.