Online zaklady sportow


Bet-at-home
Expekt
Gamebookers
Betandwin
Unibet
Partybetsparis sportifs  scommesse sportive online  de apuestas  de apostas  zakłady sportawe
Gamebookers zaklady bukmacherskie

zaklady bukmacherskieGamebookers Ten jeden z powszechniej rozpoznawanych bukmacherów internetowych prowadzi swoja; dzia?alnos'c' w sieci od 1998 roku. Firma zarejestrowana jest na Gibraltarze i jest uznawana ws'ród graczy za jedna; z najbardziej wiarygodnych. Oferta

Gamebookers moz.e sie; pochwalic' bardzo bogata; oferta; zak?adów. Szczególnie zadowoleni powinni byc' fani pi?ki noz.nej – do wyboru wiele niz.szych lig europejskich. Na dodatek oprócz typowych zak?adów dwu i trzytorowych ten bukmacher zadba? takz.e o zak?ady dodatkowe (pierwsza bramka, strzeli/nie strzeli itp.). Plus przyzwoita ilos'c' zak?adów „live”. Przyjaznos'c' serwisu

Serwis posiada polska; wersje; je;zykowa;. Wizualnie nie wzbudza zastrzez.en'. Jest estetycznie i przejrzys'cie. Dominuja; kolory szary i pomaran'czowy. Polskoje;zyczny support mailowy jest doste;pny ca?odobowo przez 24 godziny w tygodniu. Pre;dkos'c' odpowiedzi bywa jednak róz.na – czasami na zwrotnego maila czeka sie; kilkadziesia;t minut, czasami kilka godzin. Na uwage; zas?uguje moz.liwos'c' odsprzedania niektórych zak?adów. To przydatna opcja, jes'li chcemy zrezygnowac' na przyk?ad z zak?adu d?ugoterminowego, bo potrzebne sa; nam s'rodki na biez.a;ce zdarzenia. Finanse

Serwis posiada w?asna; platforme; s?uz.a;ca; do rozliczen' finansowych, co jeszcze bardziej zwie;ksza bezpieczen'stwo transakcji. Pienia;dze moz.na wp?acac' uz.ywaja;c karty kredytowej, Moneybookers, Neteller, Western Union i przelewu bankowego. Minimalna wysokos'c' wp?aty wynosi 30 z?. Minimalna wysokos'c' wyp?aty zalez.y od tego, z jakiej metody wyp?aty chcemy skorzystac'. Przewaz.nie jednak jest to 25 z?. Niestety, jez.eli chcemy wyp?acic' wygrana; przelewem bankowym bukmacher pobiera ponad 7 z? prowizji. Minimalna stawka na jeden zak?ad w Gamebookers wynosi 0,5 z?. Limity wygranych zalez.a; od rodzaju zdarzenia. Podsumowanie

Solidny, godny polecenia bukmacher o ugruntowanej pozycji na rynku. Niestety oferowane przez niego kursy nie nalez.a; do najwyz.szych

Copyright © 2007Internet kladionice® TipMaster. All Rights Reserved.