D’Alambert sistem

Ovo je vrlo jednostavni sistem koji se koristi za vanjske oklade u ruletu, ili npr. baccarat. Ime je dobio po francuskom matematičaru Jean le Rond D’Alambertu, jer se temelji na njegovom zakonu ravnoteže, koji otprilike kaže: ako imate dva događaja jednake vjerovatnosti događanja (npr. par-nepar u ruletu), i jedan događaj počne dominirati (npr. pojavljuje se više parnih brojeva), tada drugi događaj mora dominirati u jednom trenutku u budućnosti kako bi se ravnoteža ponovo uspostavila.

U biti ovo znači da ako npr. dobivate puno više parnih brojeva prebacite se na neparne, ali služeći se s malo matematike pri tome, tj. pomognite si malo sistemom.

Sistem funkcionira tako da se odredi početna jedinica, a zatim se u slučaju gubitka ulog podiže jednu jedinicu, a u slučaju dobitka smanjuje 1 jedinicu.

U teoriji ovaj sistem najbolje funkcionira za oklade gdje su šanse 50-50 (jednaka vjerovatnost pojavljivanja i jednog i drugog događaja) i to kroz duži period. Ako naprimjer igrate na ruletu par-nepar kroz 100 spinova, zakon ravnoteže kaže da bi trebalo biti 50 parnih i 50 neparnih brojeva. To naravno ne mora biti točno, pogotovo jer je tu i nula koja nije ni paran ni neparan broj. Ali što je veći uzorak promatranih događaja to će se događaji približavati granici 50-50.

Cilj ovog sistema je nadoknaditi gubitke i još ostvariti profit. Pa tako ako npr. odigrate 2€ na parni broj i izgubite podižete ulog na 4€, jer se zbog zakona ravnoteže očekuje više neparnih brojeva. Ako sada dobijete vratili ste svoj gubitak i još zaradili. Ako opet izgubite još dižete svoj ulog jer je sada još veća vjerojatnost neparnog broja.

Iako ni ovaj sistem ne garantira sigurnu pobjedu, daje igraču jednu metodičnost u igri koja garantira da i u slučaju gubitka, taj gubitak neće biti strašan.