Rulet sistemi

Martingale sistem

Martingale je jedan od najpoznatijih, najjednostavnijih, ali i najlošijih sistema. Može se koristiti za bilo koju igru koja isplačuje 1:1, kao što su rulet, blackjack, baccarat, itd. Princip djelovanja mu je vrlo jednostavan, a…

Fibonacci sistem

Ovo je sistem pozitivne progresije koji se temelji na tzv. Fibonaccijevu nizu brojeva. Fibonaccijev niz brojeva je niz koji počinje od 1, a svaki sljedeći broj u nizu je zbroj prethodna…

Labouchere sistem

Labouchere je sistem kojeg je izumio Englez po imenu Henry Labouchere i koji ga je koristio sve do smrti 1912. g. Poznat je još po imenu Sistem precrtavanja ili James Bond sistem, jer se spominje u…

D’Alambert sistem

Ovo je vrlo jednostavni sistem koji se koristi za vanjske oklade u ruletu, ili npr. baccarat. Ime je dobio po francuskom matematičaru Jean le Rond D’Alambertu, jer se temelji na njegovom zakonu ravnoteže, koji…

1326 sistem

Ovo je varijanta Paroli sistema i može se koristiti praktički za bilo koju igru. Sistem se bazira na pretpostavci da ćete dobiti 4 puta za redom. Za igru potrebno je prvo odrediti…