Labouchere sistem

Labouchere je sistem kojeg je izumio Englez po imenu Henry Labouchere i koji ga je koristio sve do smrti 1912. g. Poznat je još po imenu Sistem precrtavanja ili James Bond sistem, jer se spominje u knjigama Iana Fleminga. Može se koristiti za rulet, blackjack ili baccarat.

Sistem funkcionira tako da se napiše niz brojeva. Koliko brojeva i koji brojevi će biti u nizu određuje svatko za sebe.
Primjer niza može biti: 1, 2, 3, 5, 8, 10

Visina uloga se računa tako da se zbroje prva i zadnja brojka u nizu, pa bi u ovom primjeru ulog iznosio 11 (eura, kuna… ).
U slučaju dobitka prvi i zadnji broj u nizu se brišu, pa bi niz izgledao ovako: 2, 3, 5, 8, a novi ulog bi bio 10 (2+8).
U slučaju gubitka visina izgubljenog uloga se dodaje na kraj niza, pa bi niz u tom slučaju izgledao ovako: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, a sljedeći ulog bi bio 12 (1+11).

Cilj kod ovog sistema je da se prekriže sve brojke, nakon čega se počinje s novim nizom.

Veliku popularnost ovaj sistem duguje tomu što ga svatko može vrlo lako prilagoditi svojim potrebama. Niz se može napraviti kratkim ili dugim, a lako se određuje koliko će sistem biti riskantan. Ako se riskantnost želi držati niskom, tada se na početak niza stavlja nekoliko jedinica, pa u slučaju negativnih rezultata (kada se brojevi dopisuju na kraj niza) niz neće jako rasti tj. ni ulozi neće jako rasti.

Budući da i sa ovim sistemom u slučaju gubitnih nizova visina uloga raste, ako je progresija prebrzo raste, treba pažljivo odrediti niz brojeva s kojim će se igrati, te ga po potrebi korigirati, kada se vidi njegov uspjeh u praksi.