Fibonacci sistem

Ovo je sistem pozitivne progresije koji se temelji na tzv. Fibonaccijevu nizu brojeva. Fibonaccijev niz brojeva je niz koji počinje od 1, a svaki sljedeći broj u nizu je zbroj prethodna dva broja.
Sistem se može koristit za rulet, blackjack ili baccarat.

Sam niz se sastoji od sljedećih brojeva: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55….

Sistem funkcionira tako da visina uloga prati Fibonaccijev niz. Počinje se sa 1€ (a i ne mora, nego se može početi i u sredini niza) i u slučaju gubitka ulog se povećava na sljedeći broj u nizu, tj. sljedeći ulog je zbroj dva prethodna uloga. U slučaju pobijede vraćate se za dva broja u nizu ( to je zato jer je trenutni ulog zbroj prethodna dva uloga).

Dobra strana ovog sistema je što je rizik puno manji. Svaki dobitak ovdje poništava prethodna dva gubitka, pa se sistem dobro nosi sa kratkim gubitničkim nizovima.
Loša strana je ta što u slučaju većih gubitničkih serija, jedna pobjeda ne vraća sve prethodne gubitke, kao kod Martingalea. Ali s druge strane neće se ni tako brzo doseći limit stola.

 

Evo primjer kako bi u praksi izgledao Fibonaccijev sistem:

 1. Ulog 1 – gubitak
 2. Ulog 1 – gubitak
 3. Ulog 2 – gubitak
 4. Ulog 3 – gubitak
 5. Ulog 5 – dobitak (ulog se spušta za dva mjesta u nizu)
 6. Ulog 2 – gubitak
 7. Ulog 3 – gubitak
 8. Ulog 5 – gubitak
 9. Ulog 8 – dobitak
 10. Ulog 3 – dobitak
 11. Ulog 1 – gubitak
 12. Ulog 2 – dobitak (niz završen jer se ulog vratio na početnu vrijednost)